Klauzula informacyjna dla kontrahentów (CEIDG) – art. 13. RODO

Klauzula informacyjna

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GLOSS B-INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krobska Szosa 9, 64-125 Poniec, (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe ul. Krobska Szosa 9, 64-125 Poniec, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy / Zlecenia.
 • Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu wykonania Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO),
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym w szczególności przeprowadzania badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Administratora usług i jego produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 • Odbiorcą danych osobowych Klienta będzie Administrator Danych, a w przypadku wyrażenia na to zgody – pozostałe podmioty związane z realizacją umowy. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta: dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, prawne, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane przez dłuższy okres, gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Administrator pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem.
 • Klient ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • ich sprostowania,
 • ich usunięcia – o ile zachodzi dany przypadek wskazany w art. 17 ust. 1 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administrator – Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Administrator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłane ich na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GLOSS B-INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. k.
64-125 Poniec, ul. Krobska Szosa 9
tel. /fax +48 65 573 15 98, mobile +48 601 98 11 11, e-mail: gloss@gloss.pl
NIP: 696 17 27 321 / REGON: 411518457