Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

26.10.2020r.

Spółka GLOSS B-INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Huta Szkła GLOSS Glonek-Busz Sp. J.)
otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla: GLOSS B-INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. k. (przekształcenie – dawniej Huta Szkła GLOSS Glonek-Busz Spółka Jawna KRS: 0000234912)

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowane efekty:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie od 01.08.2020 – 31.10.2020

Wartość projektu:

258.467,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

258.467,31 PLN

GLOSS B-INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. k.
64-125 Poniec, ul. Krobska Szosa 9
tel. /fax +48 65 573 15 98, mobile +48 601 98 11 11, e-mail: gloss@gloss.pl
NIP: 696 17 27 321 / REGON: 411518457